Deze pagina is onder construction

 

Waarom je hond of kat laten helpen?

Mensen vragen zich vaak af of het wel nodig is om honden of katten onvruchtbaar te maken. Terechte vragen als "moet je snijden in gezond weefsel?"of "het is niet natuurlijk, in het wild gebeurd het ook niet" en vele anderen worden gesteld. Daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen.

Toch moeten we een en ander wel wat nuanceren en de voors- en tegens tegen elkaar afstrepen voor we de keuze maken.

 

Laten we eerst 1 misverstand uit de wereld helpen: hoewel er vaak een onderscheid gemaakt word tussen castratie en sterlilisatie is dat eigenlijk niet het geval. De belangrijkste reden om tot operatie over te gaan is het verwijderen van de bron van hormonen die oorzaak zijn van de problemen en dus gaat het eigenlijk altijd om castratie, zowel bij mannelijke als vrouwelijke dieren. Sterilisatie (het onderbreken van de zaad- of eileider), waarbij de hormonale invloed blijft bestaan, wordt in de praktijk eigenlijk nooit toegepast bij onze honden en katten.

 

Argumenten voor en tegen

Een belangrijk argument om een hond of kat te laten helpen is natuurlijk het terugdringen van de aantallen honden en katten. Zeker katten die los buiten lopen en waarop geen toezicht is zullen voor veel nakomelingen zorgen met als gevolg overvolle asiels.

Andere argumenten kunnen worden verdeeld in 2 groepen: lichamelijke argumenten en argumenten op basis van gedrag.

Onder

Lichamelijke argumenten

=> Het voorkomen van baarmoederontsteking bij de teef en de poes.

Doordat elke cyclus weer de baarmoeder onder invloed staat van progesteron en oestrogeen zien we vaak veranderingen ontstaan in het weefsel van de baarmoeder (cyste vorming) van vooral wat oudere dieren. Door deze veranderingen kan secundair ook een bacteriele infectie ontstaan.  Als de baarmoedermond (cervix) open is en de ontsteking  eruit kan zijn de dieren er niet erg ziek van. Bij een gesloten baarmoedermond (cervix) kunnen beide baarmoederhoornen vol met ontstekingsmateriaal en pus komen waardoor de dieren erg ziek kunnen worden. Het opereren van een dergelijke patient, zeker als het een ouder dier betreft met additionele aandoeningen, brengt wel de nodige risico's met zich mee. Om die reden is het advies om preventief de eierstokken te verwijderen om deze problemen (op latere leeftijd) te voorkomen.

 

=> Het voorkomen van Melkkliertumoren bij de teef en de poes.

Onder invloed van hormonen ontwikkelt ongeveer 10% van de teven en poezen tumoren aan de melklieren. Van deze tumoren is ongeveer de helft kwaadaardig (maligne). Hoe vaker een teef loops is, hoe groter de kans op het ontwikkelen van dergelijke tumoren. In de praktijk is het advies dan ook om een teef vóór de 3e loopsheid te laten helpen, dan is er het grootst te verwachten effect om met name  maligne melkliertumoren te voorkomen, maar ook daarna is er een vermindering van de kans op het ontstaan van tumoren (vooral de goedaardige variant)

 

=> Het voorkomen van Groeihormoon gerelateerde klachten bij met name teef (en poes).

De bovengenoemde hormonen kunnen ook een hoge productie van Groeihormoon veroorzaken met Suikerziekte (diabetes mellites) of Reuzengroei (acromegalie). Omdat dit vrij zeldzame aandoeningen zijn zal ik er hier niet verder op in gaan.

 

=> Het voorkomen van